KLACHTENPROCEDURE

Uniforme klachtenregeling voor de regio Samenwerkingsverband De Liemers PO

 KLACHTENPROCEDURE
Het kan voorkomen dat u met bepaalde vragen zit die onvoldoende beantwoord worden op schoolniveau. U hebt gesprekken gehad met de leerkracht van uw kind, de directeur van de school is er bij betrokken; en toch bent u niet tevreden met het resultaat. Voor die situaties is er een klachtenprocedure opgesteld. Stapsgewijs:

 
  1. U bespreekt het probleem met de leerkracht. Samen zoekt u oplossingen. U komt er niet uit.
  2. De directeur wordt ge´nformeerd. Hoor en wederhoor vindt plaats. Er worden voorstellen gedaan. Ze leiden niet tot de oplossing die u voor ogen had.
  3. Op schoolniveau is een interne contactpersoon aangesteld die u kan adviseren hoe nu verder als bovenstaande acties niet hebben geleid tot een oplossing. In de schoolgids treft u de gegevens aan.
  4. Het schoolbestuur wordt er bij betrokken. U informeert het bestuur over de kwestie. U wordt uitgenodigd voor verheldering. Hoor en wederhoor vindt plaats. Telefoonnummer bestuur: 0316-226514. E-mail: bestuur@spodeliemers.nl
  5. Ook langs deze procedure is de kwestie niet opgelost. U doet een beroep op de klachtenregeling. Dat kan langs twee kanalen.
  1. U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. Haar naam is mevrouw Chiene Hulst. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06-45434266 of via de  mail: chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
  2. U dient uw klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie. Die melding verloopt via het Samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV PO), Mercurion 36, 6903 PZ
     Zevenaar. Contactpersoon: mevrouw Martine van Dijk. Tel. 0316-341618.
Hieronder kunt u de klachtenregeling downloaden:

Klachtenregeling SPO De Liemers